Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐԵՐ
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի կողմից մշակված «Քաղաքականության համառոտագրերը» ոչ պաշտոնական հանդիպումների արդյունքներից են: Այդ հանդիպումներինմասնակցում են անկախ փորձագետներ, հասարակության տարբեր խմբերի, այդ թվում նաև քաղաքականություն մշակողների ներկայացուցիչներ, մասնագետներ:

Ստորև ներկայացված են ծրագրի շրջանակում, միգրացիայի թեմային նվիրված մի շարք համառոտագրեր:

05.06.2007
Արտագնա աշխատանքների ոլորտի կարգավորումը` օրախնդիր
03.07.2007
«Արտագնա աշխատանքների կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծն` ըստ էության
19.07.2007
Ազա՞տ են, արդյոք, ՀՀ քաղաքացիները տեղաշարժի հարցում
02.10.2007
Տեղաշարժվելու մեր իրավունքը Ելքի և մուտքի հարաբերությունների կարգավորումն օրախնդիր
17.12.2007
ԵՀՔ ԳԾ-ն որպես ՀՀ միգրացիոն արդյունավետ քաղաքականության զարգացման խթան
25.03.2008
Կրթություն և միգրացիա. մարտահրավեր և հնարավորություն
24.06.2008
Ոսկե միջինի փնտրտուքներում. անհրաժե՞շտ է արդյոք Հայաստանին միգրացիայի վերաբերյալ հայեցակարգ
06.08.2008
ՀՀ միգրացիոն համակարգի Ժողովրդագրական, սոցիալական, տնտեսական մարտահրավերը
08.10.2008
Ո՞ւմ համար է հնչում զանգը. համաշխարհային ճգնաժամի ազդեցությունը Հայաստանում միգրացիոն իրավիճակի վրա
14.10.2008
Միգրացիայի կարգավորումը. Հայկական գամբիտ սկզբնախաղում
23.12.2008
Միգրացիա և զարգացում
08.02.2009
Ինչպե՞ս պատասխանել անհանդուրժողականության ու խտրականության մարտահրավերներին
30.06.2009
Հայաստանում միգրացիայի կարգավորման քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն ու նպատակները
08.10.2009
Միգրացիոն տեղեկատվության կառավարման համակարգի բարեփոխումները
22.12.2009
Միգրացիոն քաղաքականության ներկա մարտահրավերն ապագայի դիտակից


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012