Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Միգրանտների կողմից Հայաստան ուղարկվող դրամական փոխանցումներ
Մշակված է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության պատվերով` Ալֆափլաս Քոնսալթինգ ընկերության կողմից
Երևան 2009
Միգրանտների կողմից Հայաստան ուղարկվող դրամական փոխանցումներ

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012