Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Միգրացիան և զարգացումը. Հայաստանում առկա իրավիճակի ուսումնասիրություն
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն
Երևան 2009

Միգրացիան և զարգացումը. Հայաստանում առկա իրավիճակի ուսումնասիրություն

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012