Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Արտաքին միգրացիայի սալդոն և ուղևորահոսքերի ծավալները ըստ ՀՀ սահմանային անցման կետերում տարվող ուղևորների հաշվառման տվյալների
հազար մարդ
Տարեթիվը Ժամանել են Մեկնել են Հաշվեկշիռ Ուղևորահոսքերի ընդհանուր ծավալը Ուղևորահոսքերի աճը/նվազումը նախորդ տարվա համեմատ, %-ով
2000 399,7 457,2 -57,5 856,8 -
2001 508,2 568,6 -60,4 1076,8 125,7
2002 590,7 593,4 -2,7 1184,0 110,0
2003 618,3 628,5 -10,2 1246,9 105,3
2004 739,9 737,8 2,1 1477,7 118,5
2005 845,8 833,3 12,5 1679,2 113,6
2006 983,7 962,0 21,8 1945,7 115,9
2007 1293,6 1296,8 -3,2 2590,3 133,1
2008 1397,2 1420,2 -23,1 2817,4 108,8
2009 1432.0 1457,0 -25,0 2889,0 102,5
2010 1745,1 1774,9 -29,9 3512,0 121,8

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012