Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ընթացիկ միգրացիոն իրավիճակի գնահատականը
Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցման կետերում տարվող ուղևորների հաշվառման տվյալների հիման վրա. Հայաստան ժամանած և Հայաստանից մեկնած անձանց թիվը 2008թ. ըստ տրանսպորտային միջոցների տեսակների
Արտաքին միգրացիայի սալդոն և  ուղևորահոսքերի ծավալները ըստ ՀՀ
սահմանային անցման կետերում տարվող ուղևորների հաշվառման տվյալների
Հայաստան ժամանած և Հայաստանից մեկնած անձանց թիվն ըստ ամիսների և տրանսպորտային միջոցների տեսակների


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012