Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Զանգվածային էմիգրացիան Հայաստանից սկիզբ է առել 90-ական թվականներից: Տարբեր փորձագիտական տվյալների համաձայն` ՀՀ-ից արտագաղթել է 1 մլն մարդ, որից 65 տոկոսը մեկնել է Ռուսաստան, իսկ 10-15 տոկոսը` եվրոպական տարբեր երկրներ ...
Վերադարձի և վերաինտեգրման աջակցման փաթեթը ներառում է`
  • Փաստաթղթերի ձեռք բերում, փոխանակում, հաշվառում;
  • Զբաղվածության ապահովում;
  • Սոցիալական օգնության հարցեր;
  • Առողջապահական բնույթի հարցեր;
  • Կրթական բնույթի հարցեր;
  • Զինվորական ծառայության հետ կապված հարցեր:
Վերադարձի և վերաինտեգրման աջակցման ծրագրի շրջանակներում վերադարձած քաղաքացիները...
«Շվեյցարիայից ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի աջակցման ծրագրի» նպատակն է` կազմակերպել Շվեյցարիայում գտնվող ՀՀ այն քաղաքացիների վերադարձը Հայաստան և նրանց հետագա ռեինտեգրացիան տեղում, ում կողմից շվեյցարական իշխանություններին ներկայացված ապաստանի տրամադրման հայցերը մերժվել են...

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012