Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

«ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կառավարման ոլորտում միգրացիոն պետական ծառայություն ստեղծելու մասին»


Ընդունվել է 2009թ նոյեմբերի 18-ին: Ըստ հրամանագրի` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության համակարգում ստեղծվում է միգրացիոն պետական ծառայություն` որպես նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմին:


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012