Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Որո՞նք են պետական նպաստի տեսակները:
Պետական նպաստի տեսակներն են՝

•    ընտանեկան նպաստը,
•    մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը,
•    երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը:


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012