Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ովքե՞ր իրավունք ունեն ՀՀ-ում պետական նպաստ ստանալ:
ՀՀ-ում պետական նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող անձինք են՝

•  ՀՀ քաղաքացիները.
•  ՀՀ-ում կացության համապատասխան կարգավիճակ ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիները.
•  քաղաքացիություն չունեցող անձինք.
•  ՀՀ- ում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք:


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012