Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ե՞րբ դիմել պետական իրավասու մարմին` երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու դեպքում միանվագ դրամական օգնություն ստանալըւ համար:
Ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը տարվա երրորդ եռամսյակի ընթացքում  պետք է դիմի սոցիալական ծառայություններ  տրամադրող տարածքային մարմին` ներկայացնելով տեղեկանք տվյալ երեխայի ուսումնական տարում առաջին դասարան ընդունվելու մասին:


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012