Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Որքա՞ն է ընտանեկան նպաստի չափը:
Ընտանեկան նպաստի բազային մասը  10000 դրամ է: 18 տարին չլրացած անդամ չունեցող  ընտանիքում ընտանեկան նպաստի չափը` 10000 դրամ է: Եթե ընտանիքում կան 18 տարին չլրացած անդամներ, ապա ընտանեկան նպաստի բազային չափ է ընդունվում 10000 դրամը, որին կատարվում է հավելում, որի մեծությունը կախված է ընտանիքի կարիքավորության աստիճանից (30.01-35.00 միավոր, 35.01-39.00, 39.01 և ավելի անապահովության միավոր), տարածքից (բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրեր) և 18 տարին չլրացած անձանց թվից:
Որքա՞ն է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը :
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանվել է 50 հազար դրամ, իսկ ընտանիքում ծնված երրորդ, ինչպես նաև հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի համար` 430 հազար դրամ:
 

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012