Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ
ՀՀ-ում պետական նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող անձինք...
Պետական նպաստի տեսակներն են...
Առկա է նաև աջակցության մեկ այլ տեսակ՝ միանվագ դրամական օգնություն, որը տրամադրվում է ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքներին՝
Հրատապ օգնության չափը 10000 դրամ է: Այն նշանակվում է 3 ամիս ժամկետով և վերանայվում է յուրաքանչյուր եռամսյակ:
Ընտանեկան նպաստի բազային մասը  10000 դրամ է: 
Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը աշխատող մայրերի համար սահմանվել է ամսական 18000 դրամ:
Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալու համար 
Նպաստի վճարումը սկսվում է ծնողի խնամքի արձակուրդում գտնվելու մասին` գործատուի հրամանն ուժի մեջ մտնելու ամսվան հաջորդող ամսից, եթե նա դիմել է դրանից հետո` 12 ամսվա ընթացքում:

Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանվել է 50 հազար դրամ, 
Ընտանիքում ծնված երրորդ, ինչպես նաև հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի ծննդյան նպաստը նշանակվում է 
Երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ նպաստի տրամադրման համար 
Ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը տարվա երրորդ եռամսյակի ընթացքում  պետք է դիմի
2008 թվականին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը (35000 դրամ
Հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնության իրավունք ունի այն ընտանիքը


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012