Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ի՞նչ կարգով է կենսաթոշակ նշանակվում արտասահման մշտական բնակության մեկնող կենսաթոշակառուներին:
Օտարերկրյա պետություն մշտական բնակության մեկնող կենսաթոշակառուին միանվագ վճարվում է 6 ամսվա կենսաթոշակ կամ մինչև կենսաթոշակ ստանալու ժամկետը լրանալը, բայց 6 ամսից ոչ ավելի:

Նշված գումարը կենսաթոշակառուին վճարվում է նրա գրավոր դիմելու և հաշվառումից դուրս գալու դեպքում, մեկ ամսվա ընթացքում, որից հետո կենսաթոշակ վճարելը դադարեցվում է:


Սույն որոշումը չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետության հետ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում միջպետական համաձայնագիր կնքած պետություններ մշտական բնակության մեկնող անձանց վրա:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012