Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ր դեպքում է կենսաթոշակը վճարվում լիազորագրով:
Կենսաթոշակը կարող է վճարվել լիազորագրով: Կենսաթոշակը մեկ լիազորագրով կարող է անընդմեջ վճարվել 6 ամսից ոչ ավելի` սկսած կենսաթոշակ չստացած ամսից:

Կասեցված կամ դադարեցված կենսաթոշակը կարող է վճարվել լիազորագրով, եթե կենսաթոշակառուն մշտական բնակության է մեկնել Հայաստանի հետ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում միջպետական համաձայնագիր կնքած պետություն: Մյուս դեպքերում կասեցված կամ դադարեցված կենսաթոշակի վճարումը լիազորագրով չի վերսկսվում:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012