Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ր դեպքում է դադարեցվում կենսաթոշակի վճարումը:
Կենսաթոշակի վճարումը դադարեցվում է`
1) հաջորդ ամսվա 1-ից, եթե կենսաթոշակառուն`
  • մահացել է կամ ճանաչվել անհայտ բացակայող,
  • 12 ամիս անընդմեջ անձամբ կենսաթոշակ չի ստացել,
  • կրկին հաշմանդամ չի ճանաչվել հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց հետո` 3 ամսվա ընթացքում:
  • կորցրել է կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի իրավունքը (լրացել է նշանակված կենսաթոշակի սահմանված ժամկետը).
2) հայտնաբերման օրվանից, եթե անձը կենսաթոշակի իրավունքը կորցրել է գործում կեղծ (ոչ հավաստի) փաստաթղթեր հայտնաբերելու պատճառով:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012