Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ր դեպքում է կասեցվում կենսաթոշակի վճարումը:
Կենսաթոշակի վճարումը կասեցվում է, եթե`

1) կենսաթոշակառուն 6 ամիս անընդմեջ անձամբ կենսաթոշակ չի ստացել,

2) լրացել է նրա հաշմանդամության ժամկետը:

Կենսաթոշակ վճարելը կասեցվում է հաջորդ ամսվա 1-ից:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012