Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ւմ է տրվում ծերության (սոցիալական) կենսաթոշակի անցնելու իրավունք:
Ծերության (սոցիալական) կենսաթոշակի անցնելու իրավունք ունեն այն անձինք, ովքեր դարձել են 65 տարեկան և չունեն առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012