Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ւմ է տրվում տարիքային (ապահովագրական) կենսաթոշակի անցնելու իրավունք:
Տարիքային (ապահովագրական) կենսաթոշակի իրավունք ունեն 63 տարեկան դարձած և առնվազն 5 տարվա ապահովագրական ստաժ ունեցող անձինք: Կանանց համար գործում է տարիքային սանդղակ, ըստ որի, նրանց համար այդ տարիքը յուրաքանչյուր տարի բարձրանում է 6 ամսով, մինչև 63 տարեկան հասնելը: 2007թ. կանայք կենսաթոշակի իրավունք ունեն 61 տարեկանում, 2011թ.` 63 տարեկանում և այլն:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012