Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ր զորամասն է համարվում բնակության վայրին մոտ զորամաս:
Բնակության վայրին մոտ գտնվող զորամաu է համարվում զորակոչիկի հաշվառման (հաշվառում չունեցողները` փաuտացի բնակության) վայրից մինչեւ 100 կմ տեղակայված զորամաuը:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012