Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ւր պետք է ներկայացնի դիմումը օտարերկրյա պետություններում գտնվող պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած ՀՀ քաղաքացին:
Oտարերկրյա պետություններում գտնվող պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացին դիմումը կարող է ներկայացնել oտարերկրյա պետությունում Հայաuտանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայություն կամ հյուպատոuական հիմնարկ:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012