Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ի՞նչ հետևանքներ է առաջացնում այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու դեպքում ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնին չհայտնելը :
Հայաստանի Հանրապետության  քաղաքացու կողմից այլ պետության  քաղաքացիություն  ընդունելու կամ  ստանալու  դեպքում ՀՀ   կառավարության լիազոր  մարմնին չհայտնելը պատժվում  է  տուգանքով`  նվազագույն  աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով  /50.000 դրամ/:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012