Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացի է համարվում այն անձը,
ՀՀ երկքաղաքացին Հայաստանի Հանրապետության համար ճանաչվում է միայն որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի:

Համաձայն «Քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք է բերվում`

ՀՀ կառավարության 2007թվականի նոյեմբերի 23-ի «ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու, 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար անհրաժեշտ  ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այլ պետության քաղաքացիություն  ընդունելու կամ ստանալու դեպքում 
ՀՀ կառավարության լիազոր մարմին է հանդիսանում   
Այլ պետության քաղաքացիություն  ընդունելու կամ ստանալու մասին անձամբ հայտնելիս հայտարարություն տվողը ներկայացնում  է`
Դիմումում նշվում  են այն մարմնի  անվանումը,
Հայաստանի Հանրապետության  քաղաքացու կողմից այլ պետության  քաղաքացիություն  ընդունելու կամ  ստանալու  դեպքում 
Այլ պետության քաղաքացիություն  ընդունելու կամ ստանալու դեպքում  
Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացին ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար նախատեսված բոլոր իրավունքները
Հայաստանի Հանրապետության  քաղաքացիություն ընդունած այլ պետության քաղաքացին   
Հայաստանի Հանրապետության ընտրություններին  կարող  են մասնակցել /քվեարկել/ միայն


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012