Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկքաղաքացիությունը ՀՀ օրենսդրությամբ:
Այո, թույլատրվում է՝ ՀՀ  Սահմանադրության մեջ 2005թ. նոյեմբերին կատարված փոփոխությունների համաձայն (տե՛ս նաև սույն կայքի «Միգրացիոն գործակալություն» բաժնի «Միգրացիոն օրենսդրության»  «Կառավարության որոշումներ» խորագրում զետեղված «ՀՀ քաղաքացու կողմից այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու մասին ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնին հայտնելու կարգը սահմանելու մասին» որոշումը): 

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012