Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ւմ կողմից է տրվում ծննդյան վկայական ՀՀ սահմաններից դուրս ծնված երեխաներին:
ՀՀ սահմաններից դուրս ծնված երեխաներին ծննդյան վկայական է տրվում տվյալ պետության կողմից:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012