Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ի՞նչ փաստաթղթեր են պահանջվում ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար:
ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերն են`
  • դիմում,
  • դիմում- հարցաթերթիկ,
  • ինքնակենսագրություն,
  • տեղեկանք բնակության վայրից,
  • տեղեկանք առողջության վիճակի մասին,
  • անձնագիր, ծննդյան վկայականի և ամուսնության վկայականի  (առկայության  դեպքում)՝ նոտարական կարգով վավերացված պատճենները,
  • փաստաթուղթ աշխատանքային գործունեության մասին,
  • 6 գունավոր լուսանկար՝ 35 х 45 մմ չափի:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012