Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասինե ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածով ՀՀ քաղաքացիներ են ճանաչվում...
ՀՀ քաղաքացիություն դյուրացված եղանակով կարող է ստանալ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող այն անձը...
ՀՀ -ում գտնվող անձինք ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու վերաբերյալ դիմումը անձամբ ներկայացնում են ՀՀ ոստիկանության ԱՎ /անձնագրային և վիզաների/ վարչություն...
ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերն են`...
Օտարերկրյա պետություններից ՀՀ վերադարձած մեր հայրենակիցները հաշվառվում են...
ՀՀ սահմաններից դուրս ծնված երեխաներին ծննդյան վկայական է տրվում տվյալ պետության կողմից:
Երեխան, ում ծնողները նրա  ծնվելու պահին ՀՀ քաղաքացիներ են, անկախ ծնվելու վայրից, ձեռք է բերում ՀՀ քաղաքացիություն...
Օտարերկրյա պետությունում ՀՀ քաղաքացու անվավեր ճանաչված կամ կորցրած անձնագիրը վերականգնելու համար դիմում են տվյալ երկրում գտնվող ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններին...
Հանրապետությունում ՀՀ քաղաքացու անձնագիրը կորցնելու դեպքում անձը դիմում է...
ՀՀ-ում գտնվող անձինք անձնագրերի վավերացման ժամկետը լրանալու դեպքում դիմում են բնակության վայրի անձնագրային բաժանմունք:
ՀՀ-ում գտնվող այն անձինք, ովքեր կորցրել են իրենց անձնագրերը կամ լրացել է նրանց անձնագրերի վավերացման ժամկետը...
18 տարին չլրացած անձինք անձնագրի կորստյան կամ վավերացման ժամկետը լրանալու դեպքում դիմում են ՀՀ ոստիկանության ԱՎ Վարչություն:
Այո, թույլատրվում է ՀՀ օրենսդրության մեջ վերջերս կատարված փոփոխությունների համաձայն...


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012