Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Որո՞նք են ՀՀ-ում գոյություն ունեցող բուհական և հետբուհական ուսուցման համակարգերը:
ՀՀ-ում գոյություն ունեցող բուհական և հետբուհական ուսուցման համակարգերն են.
  • անվճար ուսուցում (պետության կողմից տրամադրվող կրթաթոշակ)` ըստ մասնագիտությունների, ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված տեղերի չափաքանակների (ընդունված տղաներն օգտվում են «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ուսման հիմքով տարկետման արտոնությունից),
  • վճարովի ուսուցում` ըստ մասնագիտությունների, ՀՀ կառավարության սահմանած տեղերի չափաքանակների (ընդունված տղաներն օգտվում են «Զինապարտության մասին » ՀՀ օրենքով սահմանված ուսման հիմքով տարկետման արտոնությունից),
  • վճարովի ուսուցում` ըստ մասնագիտությունների, բուհերի ներկայացրած հայտերի հիման վրա ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից հատկացված տեղերի (ընդունված տղաները չեն օգտվում «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ուսման հիմքով տարկետման արտոնությունից):

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012