Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Հնարավո՞ր է արդյոք ՀՀ վերադարձից հետո հանրակրթական ոլորտում կրթությունը ռուսերենով շարունակել:
Մինչև 5-րդ դասարանը ներառյալ այլ երկրներում ռուսերենով ուսուցմամբ դպրոցներում (դասարանում) անընդմեջ սովորած ՀՀ քաղաքացի երեխաները ՀՀ վերադառնալիս կարող են մինչև ուսումնական տարվա ավարտը, իսկ երկրորդ կիսամյակում վերադառնալիս մինչև հաջորդ ուսումնական տարվա ավարտը սովորել ռուսերեն ուսուցմամբ դասարանում` այդ ընթացքում հայերենի իմացութույնն ապահովելու և սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո հայերենով ուսուցմամբ դասարան տեղափոխվելու պայմանով:

Մինչև 6-րդ դասարանը ներառյալ (առնվազն 4 ուստարի) և բարձր դասարանները այլ երկրներում ռուսերենով ուսուցմամբ համապատասխան դպրոցներում (դասարանում) սովորած ՀՀ քաղաքացի երեխաները ՀՀ վերադարնալիս կարող են ուսումը շարունակել ռուսերենով ուսուցմամբ համապատասխան դասարաններում:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012