Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ովքե՞ր են ազատվում համավճարից:
Համավճարից ազատվում են սոցիալապես անապահով և առանձին /հատուկ/ խմբերում ընդգրկված և դրանց հավասարեցված անձինք (ՀՀ առողջապահության նախարարության, ՀՀ քաղաքապետի ուղեգրով, ինչպես նաեւ բուժհիմնարկի հանձնաժողովի որոշման հիման վրա սոցիալապես անապահով խմբերում չընդգրկված, սակայն սոցիալապես վատ վիճակում գտնվող անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բուժօգնության մատուցման դեպքերում), ինչպես նաեւ կենսաթոշակառուները:


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012