Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


 • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

 • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ր հիվանդություններով համավճարի կիրառմամբ 18 և ավելի բարձր տարիքի անձինք կարող են ստանալ անվճար հիվանդանոցային բուժօգնություն:
Երեւան քաղաքի բուժհիմնարկներում պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բուժօգնություն ստանալիս  18 և ավելի բարձր տարիքի անձանց նկատմամբ առանձին հիվանդությունների դեպքում կիրառվում է  համավճար:

Այդ հիվանդություններն են`
 • պարոքսիզմալ տախիկարդիա (նախաինֆարկտային վիճակ).
 • հիպերտոնիկ կրիզ.
 • հեմոֆիլիա.
 • շիճուկային հիվանդություն.
 • սուր թրոմբոզներ և թրոմբոէմբոլիաներ.
 • սուր պոլինեյրոպաթիաներ (Գիյեն-Բարեի) պարալիչի զարգացումով.
 • սուր երիկամային անբավարարություն.
 • երիկամային խիթ.
 • սուր միզակապություն.
 • ցրտահարություն`1-ին 2-րդ և 3-րդ աստիճանի.
 • գլաուկոմայի սուր նոպա.
 • ցանցաթաղանթի կենտրոնական անոթների սուր անանցանելիություն.
 • տեսողական օրգանի տրավմաներ, ակնախնձորակի ամբողջականության խախտում.
 • պնևմոթորաքս/հիդրո,հեմո, պիո,սպոնտան/.
 • սեպսիս.
 • սուր որովայն, օղակված ճողվածք, պերիտոնիտ.
 • արտաքին և ներքին ( երակային և զարկերակային) դիֆուզ. արյունահոսություններ, որոնք պահանջում են անհետաձգելի բուժօգնություն.
 • խոշոր ոսկրերի թարմ կոտրվածքներ (փակ և բաց)` բեկորների տեղաշարժով.
 • վերջույթների, դրանց սեգմենտների, առանձին օրգանների (քիթ, ականջ, շրթունք և այլն) լրիվ և ոչ լրիվ ամպուտացիաներ, դեմքի և մարմնի սուր տարածուն վերքեր հյուսվածքների դեֆեկտով.
 • անոթային անեւրիզմաների պատռվածքներ և շերտազատումներ.
 • գանգուղեղի, ողնուղեղի և ողնաշարի վնասվածքներ ( սուր շրջանում).
 • սուր հիդրոցեֆալիա.
 • հրազենային թափանցող վնասվածքներ` կրծքավանդակի, որովայնի, կոնքի օրգանների, գլխուղեղի, ողնուղեղի վնասվածքներով.
 • մարմնի արտաքին ծածկույթի այրվածքներ` 1-ին աստիճանի` մարմնի 50 տոկոսից ավել մակերեսով, 2-րդ աստիճանի` մարմնի 10 տոկոսից ավելի մակերեսով, 3-րդ, 4-րդ աստիճանների այրվածքներ` մարմնի 1 տոկոս և ավելի մակերեսով.
 • սուր փոշտ (ամորձու ոլորում, ամորձու հավելման ոլորում, սուր սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ էպիդիդիմիտ, ամորձու հավելման, հիդրատիդի մեռուկացում):Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012