Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն
Երևան 2009
Խնայողությունների և ներդրումների հնարավորությունը և դրամական փոխանցումներ գրավելուն ուղղված ֆինանսական գործիքները

Մշակված է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության պատվերով`
Ալֆափլաս Քոնսալթինգ ընկերության կողմից
Երևան 2009


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012