Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Տարիքային (ապահովագրական) կենսաթոշակի իրավունք ունեն 63 տարեկան դարձած և առնվազն 5 տարվա ապահովագրական ստաժ ունեցող անձինք...
Ծերության (սոցիալական) կենսաթոշակի անցնելու իրավունք ունեն այն անձինք, ովքեր դարձել են 65 տարեկան և չունեն առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:
Կենսաթոշակը, բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում, նշանակվում է...
Կենսաթոշակի վճարումը կասեցվում է, եթե...
Կենսաթոշակի վճարումը դադարեցվում է...
Կենսաթոշակը կարող է վճարվել լիազորագրով: Կենսաթոշակը մեկ լիազորագրով կարող է անընդմեջ վճարվել...
Օտարերկրյա պետություն մշտական բնակության մեկնող կենսաթոշակառուին միանվագ վճարվում է...
Սոցիալական ապահովագրության տարածքային կենտրոններy:


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012