Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
Ամբողջ ազգաբնակչության համար հիվանդանոցային բուժօգնությունը անվճար է հետեւյալ հիվանդությունների կամ վիճակների դեպքում...
Երեւան քաղաքի բուժհիմնարկներում 18 և ավելի բարձր տարիքի անձանց համար նախատեսված է համավճարի կիրառում որոշակի հիվանդություններով պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բուժօգնություն ստանալու դեպքում...
Համավճարից ազատվում են սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված և դրանց հավասարեցված անձինք (ՀՀ առողջապահության նախարարության, ՀՀ քաղաքապետի ուղեգրով...
Պետության կողմից երաշխավորված անվճար ամբուլատոր - պոլիկլինիկական բժշկական օգնությունը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա...


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012