Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ր ընտանիքը հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնության իրավունք ունի:
Հուղարկավորության միանվագ դրամական օգնության իրավունք ունի այն ընտանիքը, որի կենսաթոշակառու, աշխատող կամ գործազուրկ (առնվազն մեկ տարվա ապահովագրական ստաժ ունեցող)  չհամարվող անդամներից մեկը մահացել է, որն ունի ընտանեկան նպաստի իրավունք և դիմում է ներկայացրել ընտանիքի անդամի մահվան օրվանից հետո` վեց ամսվա ընթացքում:


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012