Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Որքա՞ն են հրատապ և միանվագ դրամական օգնության չափերը:
Հրատապ օգնության չափը 10000 դրամ է: Այն նշանակվում է 3 ամիս ժամկետով և վերանայվում է յուրաքանչյուր եռամսյակ:

Միանվագ դրամական օգնության չափերն  ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքում սահմանվել է`

• երեխայի ծննդյան դեպքում` 50 հազար դրամ,
• երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու դեպքում` 25 հազար դրամ,
•ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում` 50 հազար դրամ:


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012