Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Կա՞ն արդյոք աջակցության այլ տեսակներ:
Առկա է նաև աջակցության մեկ այլ տեսակ՝ միանվագ դրամական օգնություն, որը տրամադրվում է ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքներին՝

•    երեխայի ծննդյան,
•    երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու,
•    ընտանիքի անդամի մահվան դեպքերում:

Միանվագ դրամական օգնության տեսակ է նաև հրատապ օգնությունը, որը նշանակում է սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինը սոցիալական աջակցության խորհրդի առաջարկության հիման վրա` ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանեկան նպաստի իրավունք չունեցող ընտանիքների համար:


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012