Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ովքե՞ր են զորակոչվում պարտադիր զինվորական ծառայության:
Պարտադիր զինվորական ծառայության են զորակոչվում 18-ից մինչեւ 27 տարեկան արական uեռի զորակոչիկներն ու առաջին խմբի պահեuտազորի uպաները, ովքեր առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել են զինծառայության համար պիտանի` խաղաղ պայմաններում:

Զորակոչիկ է համարվում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված 18-ից մինչեւ 27 տարեկան արական uեռի այն ներկայացուցիչը, ով առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել է զինծառայության համար պիտանի` խաղաղ պայմաններում:

Առաջին խմբի պահեստազորի սպաներ են համարվում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռազմական ամբիոններ ավարտած մինչև 35 տարեկան անձինք, որոնց սպայական կոչում է շնորհվել սահմանված քննությունները հանձնելուց հետո:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012