Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ի՞նչ տեղեկություններ պետք է լինեն դիմումի մեջ:
Դիմումում նշվում  են այն մարմնի  անվանումը,  ում  ներկայացվում  է  դիմումը, հայտարարություն  տվողի  անունը, ազգանունը, ծննդյան օրը,  ամիսը, տարեթիվը, վայրը, այն պետության  անվանումը,  որի  քաղաքացիությունը  ստացել կամ ընդունել  է,  քաղաքացիությունն   ստանալու կամ ընդունելու  օրը,  ամիսը, տարեթիվը : Դիմումը  ստորագրում  է հայտարարություն տվողը` նշելով դիմումը  ներկայացնելու  օրը, ամիսը, տարեթիվը:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012