Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ի՞նչ փաստաթղթեր է անհրաժեշտ ներկայացնել:
Այլ պետության քաղաքացիություն  ընդունելու կամ ստանալու մասին անձամբ հայտնելիս հայտարարություն տվողը ներկայացնում  է`
1.    դիմում,
2.    ՀՀ  քաղաքացու  անձնագիրը  և դրա  պատճենը,
3.    այլ պետության  քաղաքացու անձնագիրը  և  դրա  պատճենը /անձնագրերի և  անձնագրերի պատճենների  համապատասխանությունը  ճշտելուց անմիջապես  հետո անձնագրերը  վերադարձվում  են հայտարարություն տվողին/:

Այլ պետության քաղաքացիություն  ընդունելու կամ ստանալու մասին փոստով հայտնելիս հայտարարություն տվողը ներկայացնում  է`
1.    դիմում,
2.    ՀՀ  քաղաքացու և  այլ պետության  քաղաքացու անձնագրերի նոտրական կարգով վավերացված  պատճենները:Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012