Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Արդյոք որպես հայկական ծագումը հաստատող փաստաթուղթ կարող է համարվել օտարերկրյա քաղաքացու անձնագիրն այն դեպքում, երբ անձնագրում նշված է ակնհայտորեն հայկական ազգանուն:
Եթե  ոչ,   բացի  նրա  ծնողի /պապի  կամ տատի կամ  քրոջ կամ  եղբոր/ ծննդյան վկայականից  և  դրանց  պատճեններից,  ինչ  այլ    փաստաթուղթ  կարող  է  հիմք  հանդիսանալ  այդ  անձի  հայկական ծագումը  հաստատելու  համար:

ՀՀ կառավարության 2007թվականի նոյեմբերի 23-ի «ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը և դրանք ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին»  թիվ 1390-Ն որոշման  2-րդ Հավելվածի 12-րդ կետով սահմանվում է, որ հայկական ծագումը հաստատող փաստաթուղթը` ծնողի (պապի կամ տատի կամ քրոջ կամ եղբոր) ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը կամ ազգությունը հաստատող փաստաթուղթն է:


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012