Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ու՞ր պետք է դիմեն 18 տարին չլրացած անձինք անձնագրի կորստյան կամ վավերացման ժամկետը լրանալու դեպքում:
18 տարին չլրացած անձինք անձնագրի կորստյան կամ վավերացման ժամկետը լրանալու դեպքում դիմում են ՀՀ ոստիկանության ԱՎ վարչություն:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012