Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ինչպե՞ս վերականգնել օտարերկրյա պետությունում ՀՀ քաղաքացու անվավեր ճանաչված կամ կորցրած անձնագիրը:
Օտարերկրյա պետությունում գտնվող ՀՀ քաղաքացին անվավեր ճանաչված կամ կորցրած անձնագիրը վերականգնելու համար դիմում է տվյալ երկրում գտնվող ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական հիմնարկություն:
Եթե տվյալ երկրում չկա ՀՀ  դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական հիմնարկություն, ապա նա կարող է դիմել հարևան երկրում գտնվող ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական հիմնարկություն:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012