Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ւր պետք է անձը ներկայացնի ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու վերաբերյալ դիմումը:
ՀՀ-ում գտնվող անձինք ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու վերաբերյալ դիմումը անձամբ ներկայացնում են ՀՀ ոստիկանության ԱՎ (անձնագրային և վիզաների) վարչություն, իսկ օտարերկրյա պետություններում՝ ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ կամ հյուպատոսական հիմնարկություններ:

Եթե տվյալ երկրում չկան ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ կամ հյուպատոսական հիմնարկներ, ապա դիմում են հարևան երկրում գտնվող ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ կամ հյուպատոսական հիմնարկներ:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012