Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ովքե՞ր են ճանաչվում ՀՀ քաղաքացիներ:
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածով ՀՀ քաղաքացիներ են ճանաչվում՝
  1. ՀՀ քաղաքացու անձնագիր, իսկ մինչև 16 տարին լրանալը նաև ծննդյան վկայական կամ ՀՀ քաղաքացիությունը հաստատող վկայական ունեցող անձինք.
  2. ՀՀ-ում մշտապես բնակվող նախկին ԽՍՀՄ քաղաքացիները, ովքեր մինչև Սահմանադրության ուժի մեջ մտնելը ձեռք չեն բերել այլ պետության քաղաքացիություն կամ սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մեկ տարվա ընթացքում հրաժարվել են դրանից.
  3. ՀՀ-ում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձինք կամ օտարերկրյա քաղաքացի չհանդիսացող նախկին ԽՍՀՄ այլ հանրապետությունների քաղաքացիները, ովքեր մինչև 2009թ-ի դեկտեմբերի 31-ը դիմում են ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար.
  4. ՀՀ-ից դուրս բնակվող ծագումով հայ նախկին ԽՍՀՄ այն քաղաքացիները, ովքեր ձեռք չեն բերել այլ պետության քաղաքացիություն:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012