Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


 • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

 • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ր դեպքում է հնարավոր ԲՈՒՀ-ի ընդունելության քննությունների ժամանակ օտար լեզվի փոխարեն ռուսաց լեզվից քննություն հանձնել:
Միջնակարգ կրթության ատեստատում կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթում օտար լեզվից գնահատական չունեցող դիմորդներն այդ լեզվի գրավոր քննության փոխարեն կարող են քննություն հանձնել ռուսաց լեզվից (գրավոր), բացառությամբ ստորև նշված մասնագիտությունների, որոնց համար օտար լեզվի գրավոր քննությունը պարտադիր է.
 • «Միջազգային հարաբերություններ»,
 • «Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն»,
 • «Օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն)»,
 • «Արևելագիտություն (արաբագիտություն, իրանագիտություն, թուրքագիտություն)»,
 • «Թարգմանչական գործ»,
 • «Տեսական տնտեսագիտություն»,
 • «Աշխատանքի տնտեսագիտություն և սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն)»,
 • «Ֆինանսներ և վարկ»,
 • «Համաշխարհային տնտեսագիտություն,
 • «Ազգային տնտեսագիտություն»,
 • «Ձեռնակությունների տնտեսագիտություն և կառավարում»,
 • «Պետական և մունիցիպալ կառավարում,
 • «Կառավարում»,
 • «Առևտուր (կոմերցիա),
 • «Մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն` տնտեսագիտության մեջ»,
 • «Մաքսային գործ»,
 • «Ապահովագրական գործ»,
 • «Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում»,
 • «Բիզնեսի կազմակերկում»,
 • «Տեղեկատվական «ինֆորմացիոն» համակարգեր «ըստ բնագավառների»»,
 • «Ստանդարտում (համօրինակում) և սերտիֆիկացում (հավաստագրում),
 • «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում»,
 • «Ագրոպարենաին համակարգի ֆինանսներ և վարկ»,
 • «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն»,
 • «Ագրարային քաղաքականության և տարածաշրջանի զարգացում»,
 • «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն »,
 • «Ագրոպարենային համակարգի խորհրդատվություն և տեղեկատվություն»,
 • «Ապահովագրական գործ (ագրոպարենային համակարգում)

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012